Home » » Poziv na redovnu godišnju skupštinu

Poziv na redovnu godišnju skupštinu

Na temelju članka 27. Statuta TRIATLON KLUBA „ZADAR“ predsjednik Kluba saziva i upućuje:

POZIV

na redovnu godišnju Skupštinu

koja će se održati dana 28. Prosinca 2018. godine s početkom u 19:00 sati u Gradskoj

knjižnici, adresa S.Radića u multimedialnoj dvorani.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva:
o Zapisničara, ovjerovitelja Zapisnika
o Verifikacijskog povjerenstva, ( Predsjednika i dva člana ).
o Usvajanje Dnevnog reda
2. Izvješće o aktivnostima i radu kluba u 2018. godini
3. Financijsko izvješće za 2018. godinu
4. Plan rada kluba za 2019. godinu
5. Financijski plan za 2019. godinu
6. Razno

Comments are closed.