Home » » Trenerski seminar

Trenerski seminar

www.hbs.hr

U organizaciji HBS, 28. i 29. siječnja 2012. godine u Stubičkim Toplicama održati će se trenerski seminar koji će biti vođen od strane tri predavača, profesora kineziologije (Robert Pečnjak, Nino Ružička i Branimir Štimec), koji su pri UCI-u završili edukaciju za trenere u biciklizmu.

Seminar je previđen za cestovne i MTB cross country i downhill trenere. Sudjelovati seminaru mogu treneri i ostali članovi biciklističkih klubova HBS-a po cijeni od 100kn. Ostali zainteresirani, koji nisu članovi klubova članova HBS (licencirani za 2011. ili 2012), mogu sudjelovati na seminaru uz kotizaciju od 300kn.

Neke od tema seminara biti će:
Teorija biciklističkog treninga, Planiranje i programiranje treninga, Metode testiranja sposobnosti biciklista, Biciklizam za početnike (biciklističke škole), Prehrana biciklista.

Seminar počinje u 10:00 sati (subota) i završava oko 18:00 sati (u nedjelju). Mjesto održavanja: Stubičke toplice, centar, zgrada Općine, adresa: Viktora Šipeka 16.


Comments are closed.