Home » » Miješoviti – “brick” trening

Miješoviti – “brick” trening

Miješoviti – “brick” trening

Autor: TKZD


Uspjeh u triatlonu ne ovisi samo o rezultatima koje triatlonac ostvaruje na pojedinim treninzima već i o sposobnosti da povezuje sve tri discipline za redom i da se što prije adaptira na biciklui nakon plivanja i na trčanje nakon bicikle. Da bi se to postiglo potrebno je trenirati ovaj specifični prijelaz takozvanim mješovitim ili “brick” treningom.

 

 

 

 

Prednost mješovitog treninga:

  1. Psihofizička adaptacija na uvijete trke. Sportaš je pshički spremniji na tranziciju dviju disciplina jer je upoznat sa problemima koje ona donosi.
  2. Trening tranzicije je itekako važan jer spor prelaz iz vode na biciklu će možda značiti da vodeća grupa odmakne samo 300-400 metara a sustizanje će vas potrošiti za trčanje koje slijedi. Isto vrijedi za prijelaz sa bicikle na trčanje gdje obično presvlačenje može uzeti dragocijene sekunda pa ga je potrebno i uvježbavati.
  3. Mješoviti trening vas uči kako biti brz na trčanju nakon bicikle. Morate odrediti sebi optimalan intenzitet i kadencu na bicikli nakon koje možete nastaviti dobro trčati

Koristite mješovite treninge na što većem intenzitetu (uvjeti trke) pa će i efekti ovakvih treninga biti maksimalni.

 

Comments are closed.